بهینه سازی تبلیغات گوگل

بهینه سازی تبلیغات گوگل شامل اقدامات گسترده ای می‌شود، که از آن جمله می‌توان به افزایش هدفمندی کمپین های تبلیغاتی و کاهش کلیک‌های نامعتبر، کاهش هزینه تبلیغات، افزایش کوالیتی اسکور و .. می‌شود. در نهایت هدف از بهینه سازی تبلیغات گوگل افزایش نرخ بازگشت سرمایه تبلیغاتی است. در ادامه آخرین مقالات مرتبط با بهینه سازی کمپین‌های گوگل ادز را مشاهده می‌کنید.
بهینه سازی تبلیغات گوگل