تبلیغات کلیکی گوگل

تبلیغات کلیکی یا همان Pay Per Click یکی از روش های پر استفاده تبلیغات آنلاین است که در آن به ازای هر کلیکی که مشتریان هدف تان بر روی تبلیغ تان انجام می‌شود هزینه پرداخت می‌کنید. در تبلیغات کلیکی گوگل هزینه به ازای هر کلیک یا همان Cost Per Click را خودتان تعیین می‌کنید.