اطلاعات و روش های پرداخت

روش اصلی پرداخت در پارس ادوردز از طریق درگاه اینترنتی می باشد. در صورتیکه درگاه با مشکل مواجه شود و یا از دسترس خارج شود و یا مبلغ واریزی شما با مبالغ تعیین شده تفاوت دارد؛ شما می توانید به یکی از روش های کارت به کارت، انتقال از طریق شماره شبا و سیستم پرداخت دلخواه استفاده کنید.

[pardakht_delkhah]