برای پرداخت به روش کارت به کارت از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید:

شماره کارت: 1010 - 0923 - 3378 - 6104

به نام: محسن سالاررضائی

 

 

لطفا پس از پرداخت کارت به کارت اطلاعات تراکنش را برای اطلاع تکمیل و ارسال کنید.