برای پرداخت به روش کارت به کارت از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید:

شماره کارت: ۱۰۱۰ - ۰۹۲۳ - ۳۳۷۸ - ۶۱۰۴

به نام: محسن سالاررضائی

 

 

لطفا پس از پرداخت کارت به کارت اطلاعات تراکنش را برای اطلاع تکمیل و ارسال کنید.