هزینه تبلیغات در گوگل

تمام هزینه های تبلیغات گوگل در پارس ادوردز به صورت رقابتی قیمت گذاری شده‌اند. اکانت های پارس ادوردز به صورت معمولی و پروموشن دار ارائه می‌شوند. برای دریافت اکانت پروموشن دار مبلغی از خریدار دریافت می‌شود، اما اکانت های معمولی رایگان هستند. می‌توانید از طریق صفحه ساخت اکانت گوگل ادز اقدام نمائید. همچنین کارمزد شارژ اکانت در پارس ادوردز به صورت پلکانی از ۲ تا ۱۲ درصد می‌باشد. کارمزد مدیریت اکانت نیز از ۶ تا ۸ درصد تعیین شده است.

هزینه تبلیغات در گوگل می‌تواند به چند عامل مختلف وابسته باشد. یکی از اصلی ترین موارد کلمات کلیدی هستند که می‌توانند در گران شدن یا ارزان شدن تبلیغ تاثیر بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال، کمترین مبلغ به ازای هر کلیک "طراحی سایت (12 سنت)" است و کمترین هزینه به ازای کلیک کلمه "طراحی سایت شرکتی (14 سنت)" است. حداقل هزینه تبلیغات گوگل به ازای هر کلیک در ایران 1 سنت است و حداکثری برای آن وجود ندارد.

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: 7,525 تومان - نمودار تغییرات قیمت درهم
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 75 درهمی 12% 8,428 تومان 632,000
شارژ 200 درهمی 10% 8,278 تومان 1,656,000
شارژ 300 درهمی 8% 8,127 تومان 2,438,000
شارژ 600 درهمی 7% 8,052 تومان 4,831,000
شارژ 1000 درهمی 6% 7,977 تومان 7,977,000
شارژ 2000 درهمی 4% 7,826 تومان 15,652,000
شارژ 3500 درهمی 3% 7,751 تومان 27,128,000
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,713 تومان 38,566,000
شارژ 7500 درهمی 2% 7,676 تومان 57,566,000

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: 27,810 تومان - نمودار تغییرات قیمت دلار
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 20 دلاری 12% 31,147 تومان 623,000
شارژ 50 دلاری 10% 30,591 تومان 1,530,000
شارژ 100 دلاری 8% 30,035 تومان 3,003,000
شارژ200 دلاری 7% 29,757 تومان 5,951,000
شارژ 300 دلاری 6% 29,479 تومان 8,844,000
شارژ 500 دلاری 5% 29,201 تومان 14,600,000
شارژ 800 دلاری 4% 28,922 تومان 23,138,000
شارژ 1000 دلاری 3% 28,644 تومان 28,644,000
شارژ 1500 دلاری 2.5% 28,505 تومان 42,758,000
شارژ 2000 دلاری 2% 28,366 تومان 56,732,000

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر ترکیه: 3,270 تومان - نمودار تغییرات قیمت لیر
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ (₺‏) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل تومان
شارژ 100 لیری 12% 3,662 تومان 366,000
شارژ 200 لیری 11% 3,630 تومان 726,000
شارژ 300 لیری 10% 3,597 تومان 1,079,000
شارژ 500 لیری 9% 3,564 تومان 1,782,000
شارژ 1000 لیری 7% 3,499 تومان 3,499,000
شارژ 2000 لیری 6% 3,466 تومان 6,932,000
شارژ 3500 لیری 5% 3,434 تومان 12,017,000
شارژ 5000 لیری 4% 3,401 تومان 17,004,000
شارژ 7500 لیری 3% 3,368 تومان 25,261,000
شارژ 10000 لیری 2.5% 3,352 تومان 33,518,000

مزیت‌های ما در اکانت اختصاصی

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: 7,525 تومان
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 200 درهمی 10% + 10% 9,030 تومان 1,806,000
شارژ 300 درهمی 8% + 10% 8,880 تومان 2,664,000
شارژ 600 درهمی 7% + 10% 8,804 تومان 5,283,000
شارژ 1000 درهمی 6% + 9% 8,654 تومان 8,654,000
شارژ 2000 درهمی 4% + 8% 8,428 تومان 16,856,000
شارژ 3500 درهمی 3% + 7% 8,278 تومان 28,971,000
شارژ 5000 درهمی 2.5% + 6% 8,165 تومان 40,823,000
شارژ 7500 درهمی 2% + 6% 8,127 تومان 60,953,000

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: 27,810 تومان
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 50 دلاری 10% + 10% 33,372 تومان 1,669,000
شارژ 100 دلاری 8% + 10% 32,816 تومان 3,282,000
شارژ 200 دلاری 7% + 9% 32,260 تومان 6,452,000
شارژ 300 دلاری 6% + 8% 31,703 تومان 9,511,000
شارژ 500 دلاری 5% + 7% 31,147 تومان 15,574,000
شارژ 750 دلاری 4% + 7% 30,869 تومان 23,152,000
شارژ 1000 دلاری 3% + 7% 30,591 تومان 30,591,000
شارژ 2000 دلاری 2% + 6% 29,757 تومان 60,070,000

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر: 3,270 تومان
آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ شهریور - ساعت ۱۲:۲۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 300 لیری 10% + 10% 3,924 تومان 1,177,000
شارژ 500 لیری 9% + 9% 3,859 تومان 1,929,000
شارژ 1000 لیری 8% + 7% 3,761 تومان 3,761,000
شارژ 2000 لیری 6% + 7% 3,695 تومان 7,390,000
شارژ 3500 لیری 5% + 6% 3,630 تومان 12,704,000
شارژ 5000 لیری 4% + 6% 3,597 تومان 17,985,000
شارژ 7500 لیری 3% + 6% 3,564 تومان 26,732,000
شارژ 10000 لیری 2.5% + 5.5% 3,532 تومان 35,316,000

خدمات ما در اکانت مدیریت شده

تعرفه تبلیغ در گوگل ادز چگونه تعیین می‌ شود؟

همانطور که در ابتدای صفحه خواندید، کلمات کلیدی تاثیر بسزایی در تعیین تعرفه تبلیغات گوگل ادوردز دارند. باید بدانید که هزینه گوگل ادز با توجه به انطباق های کلمات کلیدی نیز کم یا زیاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر از انطباق Exact استفاده کنید هزینه بیشتری نسبت به انطباق Broad پرداخت خواهید کرد. در پارس ادوردز شما می‌توانید پرداخت هزینه گوگل ادوردز را بر اساس ارزهای دلار، لیر و درهم انجام دهید.

موضوع دیگری که باید آن را در نظر بگیرید، میزان رقابت در کلمات کلیدی است که هدف قرار داده اید. این موضوع دقیقا مانند مزایده عمل می‌کند. هرچه رقبا بیشتر باشند، هزینه ها برای دستیابی به اهداف افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر با هزینه 6 سنت به ازای هر کلیک در یک کلمه کلیدی تبلیغ اجرا کرده باشید، بعد از حضور رقبا احتمالا باید هزینه بیشتری به ازای هر کلیک تعیین کنید.

پایین ترین هزینه تبلیغات در گوگل ادوردز

هزینه تبلیغ در گوگل به صورت مزایده ای تعیین شده و به ازای هر کلیک کاربر از حساب تبلیغ دهنده کسر می‌شود. تا زمانی که روی آگهی شما کلیک نشود، هیچ هزینه ای از حساب گوگل ادز شما کسر نخواهد شد.

فرقی نمی کند شما چه سرویسی از تبلیغات در گوگل و به چه صورت (اختصاصی و یا مدیریت شده) استفاده می کنید، تعرفه های پارس ادوردز رقابتی است و شما با یک مقایسه کوچک می‌توانید این مورد را بررسی کنید.

تغییرات قیمت ارز در اختیار ما نیست، ولی این قول را به شما می‌دهیم با تنظیمات و مدیریت درست کمپین‌های تبلیغاتی، قیمت تبلیغات گوگل شما را تا حد امکان کاهش دهیم.

در هر لحظه از تبلیغات اگر از روند راضی نبودید و یا حس کردید تبلیغات گوگل برای شما به صرفه نیست، کمپین خود را متوقف کنید، تا پس از عودت مبلغ باقیمانده توسط گوگل، به حساب شما برگردانیم.

سوالات متداول درباره هزینه تبلیغ در گوگل ادز:

1چگونه می توان هزینه تبلیغات در گوگل را کاهش داد؟
مدیریت صحیح هزینه ها، جلوگیری از هدر رفت هزینه برای کلمات غیر هدف، پیشنهادهای قیمت متفاوت برای کلمات کلیدی متفاوت، افزایش کوالیتی اسکور تبلیغات و ...
2تبلیغات در گوگل ماهیانه چقدر برای کسب و کار ما هزینه دارد؟
بسته به صنف کاری شما، انتظار شما از گوگل ادز، بهینه بودن لندینگ پیج سایت شما برای کلمات کلیدی مورد نظرتان، نحوه مدیریت اکانت ادوردزتان و خیلی پارامترهای دیگر متفاوت است. پیشنهاد ما این است ابتدا برای مدت محدودی از خدمات مدیریت شده ما استفاده کنید و پس از مدتی هزینه ماهیانه را تخمین بزنید. خبر خوب این است که سیستم گوگل ادز طوری طراحی شده است تا برای همه کسب و کارها به صرفه باشد، امتحان کنید.
3پلن های این صفحه برای چه نوع کمپین تبلیغاتی است؟
چه در اکانت اختصاصی و چه در اکانت مدیریت شده، می‌توانید انواع کمپین‌های تبلیغاتی گوگل (موتور جستجو، نمایشی یا نصب اپلیکیشن) را در اکانت‌تان ایجاد کنید. هزینه مدیریت برای همه انواع کمپین های تبلیغات گوگل مشابه است.
4چرا هزینه هر کلیک گوگل ادز را مشخص نکرده اید؟
هزینه هر کلیک برای کلمات کلیدی مختلف متفاوت است، کلمات پر رقابت گران تر و کلمات کم رقابت ارزان تر. هزینه کلیک ها حتی برای یک کلمه کلیدی خاص در ساعات مختلف شبانه روز، در مکان های متفاوت و حتی برای سایت های مختلف، متفاوت است. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان هزینه حتی تقریبی کلیک ها را اعلام کرد. تنها راه فهمیدن هزینه هر کلیک، استفاده آزمایشی تبلیغات گوگل است.
5فرق اکانت اختصاصی با اکانت مدیریت شده چیست؟
در اکانت اختصاصی ما فقط شارژ اکانت را انجام می دهیم و مدیریت اکانت با شماست. پژوهش کلمات کلیدی، تعریف کیوردها، ادزها و افزونه های تبلیغاتی، تنظیمات زمانبندی و مکانی و ...، تنظیمات هزینه ها، بهینه سازی اکانت و ... همه بر عهده شماست. در اکانت مدیریت شده، همه این کارها را ما مطابق نظر شما، انجام میدهیم و به شما گزارش می دهیم.
6دسترسی به اکانت در سرویس های اختصاصی و مدیریت شده چگونه است؟
در اکانت اختصاصی دسترسی استاندارد و در صورت نیاز ادمین - در اکانت مدیریت شده read-only و در صورت نیاز استاندارد
7آیا امکان تغییر پلن از اکانت مدیریت شده به اکانت اختصاصی در آینده وجود دارد؟
بله پس از مصرف ۵۰۰ دلار و یا ۱۸۰۰ درهم به صورت مدیریت شده، شما می توانید درخواست تغییر پلن دهید. دلیل این حداقل مصرف هم به این علت است که ما هزینه تنظیمات و راه اندازی اولیه اکانت را به مرور از شما دریافت می کنیم. پس از مصرف حداقل تعیین شده، ما هزینه اولیه را دریافت کرده ایم و پس از آن شما می توانید خودتان اکانتتان رو مدیریت کنید و هزینه ای به ما پرداخت نکنید.
8آیا برای استفاده از خدمات شما، حتما باید شارژ اکانت ادوردز توسط شما انجام گیرد؟
خیر، در صورتی که شارژ توسط شما انجام می شود، ما می توانیم توسط سرویس مدیریت اکانت ادوردز، مدیریت اکانت شما را مطابق نظر شما انجام دهیم. دریافت هزینه به صورت عدد ثابت در ماه است.