هزینه تبلیغات در گوگل

تمام هزینه های تبلیغات گوگل در پارس ادوردز به صورت رقابتی قیمت گذاری شده‌اند. اکانت های پارس ادوردز به صورت معمولی و پروموشن دار ارائه می‌شوند. برای دریافت اکانت پروموشن دار مبلغی از خریدار دریافت می‌شود، اما اکانت های معمولی رایگان هستند. می‌توانید از طریق صفحه ساخت اکانت گوگل ادز اقدام نمائید. همچنین کارمزد شارژ اکانت در پارس ادوردز به صورت پلکانی از ۲ تا ۱۲ درصد می‌باشد. کارمزد مدیریت اکانت نیز از ۶ تا ۸ درصد تعیین شده است.

هزینه تبلیغات در گوگل می‌تواند به چند عامل مختلف وابسته باشد. یکی از اصلی ترین موارد کلمات کلیدی هستند که می‌توانند در گران شدن یا ارزان شدن تبلیغ تاثیر بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال، کمترین مبلغ به ازای هر کلیک "طراحی سایت (12 سنت)" است و کمترین هزینه به ازای کلیک کلمه "طراحی سایت شرکتی (14 سنت)" است. حداقل هزینه تبلیغات گوگل به ازای هر کلیک در ایران 1 سنت است و حداکثری برای آن وجود ندارد.

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: [dirham darsad=0 dirham=1] تومان - نمودار تغییرات قیمت درهم
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 75 درهمی 12% [dirham darsad=12 dirham=1] تومان [dirham darsad=12 dirham=75]
شارژ 200 درهمی 10% [dirham darsad=10 dirham=1] تومان [dirham darsad=10 dirham=200]
شارژ 300 درهمی 8% [dirham darsad=8 dirham=1] تومان [dirham darsad=8 dirham=300]
شارژ 600 درهمی 7% [dirham darsad=7 dirham=1] تومان [dirham darsad=7 dirham=600]
شارژ 1000 درهمی 6% [dirham darsad=6 dirham=1] تومان [dirham darsad=6 dirham=1000]
شارژ 2000 درهمی 4% [dirham darsad=4 dirham=1] تومان [dirham darsad=4 dirham=2000]
شارژ 3500 درهمی 3% [dirham darsad=3 dirham=1] تومان [dirham darsad=3 dirham=3500]
شارژ 5000 درهمی 2.5% [dirham darsad=2.5 dirham=1] تومان [dirham darsad=2.5 dirham=5000]
شارژ 7500 درهمی 2% [dirham darsad=2 dirham=1] تومان [dirham darsad=2 dirham=7500]

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: [dollar darsad=0 dollar=1] تومان - نمودار تغییرات قیمت دلار
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 20 دلاری 12% [dollar darsad=12 dollar=1] تومان [dollar darsad=12 dollar=20]
شارژ 50 دلاری 10% [dollar darsad=10 dollar=1] تومان [dollar darsad=10 dollar=50]
شارژ 100 دلاری 8% [dollar darsad=8 dollar=1] تومان [dollar darsad=8 dollar=100]
شارژ200 دلاری 7% [dollar darsad=7 dollar=1] تومان [dollar darsad=7 dollar=200]
شارژ 300 دلاری 6% [dollar darsad=6 dollar=1] تومان [dollar darsad=6 dollar=300]
شارژ 500 دلاری 5% [dollar darsad=5 dollar=1] تومان [dollar darsad=5 dollar=500]
شارژ 800 دلاری 4% [dollar darsad=4 dollar=1] تومان [dollar darsad=4 dollar=800]
شارژ 1000 دلاری 3% [dollar darsad=3 dollar=1] تومان [dollar darsad=3 dollar=1000]
شارژ 1500 دلاری 2.5% [dollar darsad=2.5 dollar=1] تومان [dollar darsad=2.5 dollar=1500]
شارژ 2000 دلاری 2% [dollar darsad=2 dollar=1] تومان [dollar darsad=2 dollar=2000]

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر ترکیه: [lira darsad=0 lira=1] تومان - نمودار تغییرات قیمت لیر
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ (₺‏) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل تومان
شارژ 100 لیری 12% [lira darsad=12 lira=1] تومان [lira darsad=12 lira=100]
شارژ 200 لیری 11% [lira darsad=11 lira=1] تومان [lira darsad=11 lira=200]
شارژ 300 لیری 10% [lira darsad=10 lira=1] تومان [lira darsad=10 lira=300]
شارژ 500 لیری 9% [lira darsad=9 lira=1] تومان [lira darsad=9 lira=500]
شارژ 1000 لیری 7% [lira darsad=7 lira=1] تومان [lira darsad=7 lira=1000]
شارژ 2000 لیری 6% [lira darsad=6 lira=1] تومان [lira darsad=6 lira=2000]
شارژ 3500 لیری 5% [lira darsad=5 lira=1] تومان [lira darsad=5 lira=3500]
شارژ 5000 لیری 4% [lira darsad=4 lira=1] تومان [lira darsad=4 lira=5000]
شارژ 7500 لیری 3% [lira darsad=3 lira=1] تومان [lira darsad=3 lira=7500]
شارژ 10000 لیری 2.5% [lira darsad=2.5 lira=1] تومان [lira darsad=2.5 lira=10000]

مزیت‌های ما در اکانت اختصاصی

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: [dirham darsad=0 dirham=1] تومان
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 200 درهمی 10% + 10% [dirham darsad=20 dirham=1] تومان [dirham darsad=20 dirham=200]
شارژ 300 درهمی 8% + 10% [dirham darsad=18 dirham=1] تومان [dirham darsad=18 dirham=300]
شارژ 600 درهمی 7% + 10% [dirham darsad=17 dirham=1] تومان [dirham darsad=17 dirham=600]
شارژ 1000 درهمی 6% + 9% [dirham darsad=15 dirham=1] تومان [dirham darsad=15 dirham=1000]
شارژ 2000 درهمی 4% + 8% [dirham darsad=12 dirham=1] تومان [dirham darsad=12 dirham=2000]
شارژ 3500 درهمی 3% + 7% [dirham darsad=10 dirham=1] تومان [dirham darsad=10 dirham=3500]
شارژ 5000 درهمی 2.5% + 6% [dirham darsad=8.5 dirham=1] تومان [dirham darsad=8.5 dirham=5000]
شارژ 7500 درهمی 2% + 6% [dirham darsad=8 dirham=1] تومان [dirham darsad=8 dirham=7500]

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: [dollar darsad=0 dollar=1] تومان
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 50 دلاری 10% + 10% [dollar darsad=20 dollar=1] تومان [dollar darsad=20 dollar=50]
شارژ 100 دلاری 8% + 10% [dollar darsad=18 dollar=1] تومان [dollar darsad=18 dollar=100]
شارژ 200 دلاری 7% + 9% [dollar darsad=16 dollar=1] تومان [dollar darsad=16 dollar=200]
شارژ 300 دلاری 6% + 8% [dollar darsad=14 dollar=1] تومان [dollar darsad=14 dollar=300]
شارژ 500 دلاری 5% + 7% [dollar darsad=12 dollar=1] تومان [dollar darsad=12 dollar=500]
شارژ 750 دلاری 4% + 7% [dollar darsad=11 dollar=1] تومان [dollar darsad=11 dollar=750]
شارژ 1000 دلاری 3% + 7% [dollar darsad=10 dollar=1] تومان [dollar darsad=10 dollar=1000]
شارژ 2000 دلاری 2% + 6% [dollar darsad=7 dollar=1] تومان [dollar darsad=8 dollar=2000]

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر: [lira darsad=0 lira=1] تومان
آخرین بروزرسانی: [tarikh]

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 300 لیری 10% + 10% [lira darsad=20 lira=1] تومان [lira darsad=20 lira=300]
شارژ 500 لیری 9% + 9% [lira darsad=18 lira=1] تومان [lira darsad=18 lira=500]
شارژ 1000 لیری 8% + 7% [lira darsad=15 lira=1] تومان [lira darsad=15 lira=1000]
شارژ 2000 لیری 6% + 7% [lira darsad=13 lira=1] تومان [lira darsad=13 lira=2000]
شارژ 3500 لیری 5% + 6% [lira darsad=11 lira=1] تومان [lira darsad=11 lira=3500]
شارژ 5000 لیری 4% + 6% [lira darsad=10 lira=1] تومان [lira darsad=10 lira=5000]
شارژ 7500 لیری 3% + 6% [lira darsad=9 lira=1] تومان [lira darsad=9 lira=7500]
شارژ 10000 لیری 2.5% + 5.5% [lira darsad=8 lira=1] تومان [lira darsad=8 lira=10000]

خدمات ما در اکانت مدیریت شده

تعرفه تبلیغ در گوگل ادز چگونه تعیین می‌ شود؟

همانطور که در ابتدای صفحه خواندید، کلمات کلیدی تاثیر بسزایی در تعیین تعرفه تبلیغات گوگل ادوردز دارند. باید بدانید که هزینه گوگل ادز با توجه به انطباق های کلمات کلیدی نیز کم یا زیاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر از انطباق Exact استفاده کنید هزینه بیشتری نسبت به انطباق Broad پرداخت خواهید کرد. در پارس ادوردز شما می‌توانید پرداخت هزینه گوگل ادوردز را بر اساس ارزهای دلار، لیر و درهم انجام دهید.

موضوع دیگری که باید آن را در نظر بگیرید، میزان رقابت در کلمات کلیدی است که هدف قرار داده اید. این موضوع دقیقا مانند مزایده عمل می‌کند. هرچه رقبا بیشتر باشند، هزینه ها برای دستیابی به اهداف افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر با هزینه 6 سنت به ازای هر کلیک در یک کلمه کلیدی تبلیغ اجرا کرده باشید، بعد از حضور رقبا احتمالا باید هزینه بیشتری به ازای هر کلیک تعیین کنید.

پایین ترین هزینه تبلیغات در گوگل ادوردز

هزینه تبلیغ در گوگل به صورت مزایده ای تعیین شده و به ازای هر کلیک کاربر از حساب تبلیغ دهنده کسر می‌شود. تا زمانی که روی آگهی شما کلیک نشود، هیچ هزینه ای از حساب گوگل ادز شما کسر نخواهد شد.

فرقی نمی کند شما چه سرویسی از تبلیغات در گوگل و به چه صورت (اختصاصی و یا مدیریت شده) استفاده می کنید، تعرفه های پارس ادوردز رقابتی است و شما با یک مقایسه کوچک می‌توانید این مورد را بررسی کنید.

تغییرات قیمت ارز در اختیار ما نیست، ولی این قول را به شما می‌دهیم با تنظیمات و مدیریت درست کمپین‌های تبلیغاتی، قیمت تبلیغات گوگل شما را تا حد امکان کاهش دهیم.

در هر لحظه از تبلیغات اگر از روند راضی نبودید و یا حس کردید تبلیغات گوگل برای شما به صرفه نیست، کمپین خود را متوقف کنید، تا پس از عودت مبلغ باقیمانده توسط گوگل، به حساب شما برگردانیم.

سوالات متداول درباره هزینه تبلیغ در گوگل ادز:

1چگونه می توان هزینه تبلیغات در گوگل را کاهش داد؟
مدیریت صحیح هزینه ها، جلوگیری از هدر رفت هزینه برای کلمات غیر هدف، پیشنهادهای قیمت متفاوت برای کلمات کلیدی متفاوت، افزایش کوالیتی اسکور تبلیغات و ...
2تبلیغات در گوگل ماهیانه چقدر برای کسب و کار ما هزینه دارد؟
بسته به صنف کاری شما، انتظار شما از گوگل ادز، بهینه بودن لندینگ پیج سایت شما برای کلمات کلیدی مورد نظرتان، نحوه مدیریت اکانت ادوردزتان و خیلی پارامترهای دیگر متفاوت است. پیشنهاد ما این است ابتدا برای مدت محدودی از خدمات مدیریت شده ما استفاده کنید و پس از مدتی هزینه ماهیانه را تخمین بزنید. خبر خوب این است که سیستم گوگل ادز طوری طراحی شده است تا برای همه کسب و کارها به صرفه باشد، امتحان کنید.
3پلن های این صفحه برای چه نوع کمپین تبلیغاتی است؟
چه در اکانت اختصاصی و چه در اکانت مدیریت شده، می‌توانید انواع کمپین‌های تبلیغاتی گوگل (موتور جستجو، نمایشی یا نصب اپلیکیشن) را در اکانت‌تان ایجاد کنید. هزینه مدیریت برای همه انواع کمپین های تبلیغات گوگل مشابه است.
4چرا هزینه هر کلیک گوگل ادز را مشخص نکرده اید؟
هزینه هر کلیک برای کلمات کلیدی مختلف متفاوت است، کلمات پر رقابت گران تر و کلمات کم رقابت ارزان تر. هزینه کلیک ها حتی برای یک کلمه کلیدی خاص در ساعات مختلف شبانه روز، در مکان های متفاوت و حتی برای سایت های مختلف، متفاوت است. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان هزینه حتی تقریبی کلیک ها را اعلام کرد. تنها راه فهمیدن هزینه هر کلیک، استفاده آزمایشی تبلیغات گوگل است.
5فرق اکانت اختصاصی با اکانت مدیریت شده چیست؟
در اکانت اختصاصی ما فقط شارژ اکانت را انجام می دهیم و مدیریت اکانت با شماست. پژوهش کلمات کلیدی، تعریف کیوردها، ادزها و افزونه های تبلیغاتی، تنظیمات زمانبندی و مکانی و ...، تنظیمات هزینه ها، بهینه سازی اکانت و ... همه بر عهده شماست. در اکانت مدیریت شده، همه این کارها را ما مطابق نظر شما، انجام میدهیم و به شما گزارش می دهیم.
6دسترسی به اکانت در سرویس های اختصاصی و مدیریت شده چگونه است؟
در اکانت اختصاصی دسترسی استاندارد و در صورت نیاز ادمین - در اکانت مدیریت شده read-only و در صورت نیاز استاندارد
7آیا امکان تغییر پلن از اکانت مدیریت شده به اکانت اختصاصی در آینده وجود دارد؟
بله پس از مصرف ۵۰۰ دلار و یا ۱۸۰۰ درهم به صورت مدیریت شده، شما می توانید درخواست تغییر پلن دهید. دلیل این حداقل مصرف هم به این علت است که ما هزینه تنظیمات و راه اندازی اولیه اکانت را به مرور از شما دریافت می کنیم. پس از مصرف حداقل تعیین شده، ما هزینه اولیه را دریافت کرده ایم و پس از آن شما می توانید خودتان اکانتتان رو مدیریت کنید و هزینه ای به ما پرداخت نکنید.
8آیا برای استفاده از خدمات شما، حتما باید شارژ اکانت ادوردز توسط شما انجام گیرد؟
خیر، در صورتی که شارژ توسط شما انجام می شود، ما می توانیم توسط سرویس مدیریت اکانت ادوردز، مدیریت اکانت شما را مطابق نظر شما انجام دهیم. دریافت هزینه به صورت عدد ثابت در ماه است.