تعرفه تبلیغات در گوگل

هزینه تبلیغات در گوگل شامل هزینه شارژ اکانت گوگل ادوردز (پرداخت به گوگل) و هزینه مدیریت و بهینه سازی تبلیغات می‌باشد.

قیمت سرویس‌های تبلیغاتی پارس ادوردز بر مبنای نرخ روز ارز (درهم امارات) محاسبه می‌شود.

برای سفارش تبلیغات گوگل کلیک کنید
 • پلن ۳۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۸%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۸%
  • درصد کارمزد نهایی: ۱۶%
  • حواله درهم با کارمزد: ۲,۰۸۶ تومان
 • پلن ۶۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۶%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۸%
  • درصد کارمزد نهایی: ۱۴%
  • حواله درهم با کارمزد: ۲,۰۵۰ تومان
 • پلن ۱۰۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۵%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۷%
  • درصد کارمزد نهایی: ۱۲%
  • حواله درهم با کارمزد: ۲,۰۱۴ تومان
 • پلن ۲۰۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۴%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۷%
  • درصد کارمزد نهایی: ۱۱%
  • حواله درهم با کارمزد: ۱,۹۹۶ تومان
 • پلن ۳۵۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۳%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۷%
  • درصد کارمزد نهایی: ۱۰%
  • حواله درهم با کارمزد: ۱,۹۷۸ تومان
 • پلن ۵۰۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۲٫۵%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۶%
  • درصد کارمزد نهایی: ۸٫۵%
  • حواله درهم با کارمزد: ۱,۹۵۱ تومان
 • پلن ۷۵۰۰ درهمی

  • درصد کارمزد شارژ: ۲%
  • درصد کارمزد مدیریت: ۶%
  • درصد کارمزد نهایی: ۸%
  • حواله درهم با کارمزد: ۱,۹۴۲ تومان
بهینه سازی دوره ای تبلیغات

کمپین‌های تبلیغاتی به صورت دوره‌ای (هر ۳ روز یک بار و یا به صورت روزانه با توجه به پلن فعال مشتری) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بهینه سازی می‌شود تا کلیک‌ها هدفمندتر و ارزان‌تر شوند.

کارشناس اختصاصی برای هر کاربر
هر مشتری می‌تواند با کارشناس متخصص خود ارتباط برقرار نموده تا در زمینه تبلیغات، افزایش سودآوری کمپین‌ها و مباحث مرتبط مشاوره نماید.
مدیریت تبلیغات توسط کارشناسان متخصص

کمپین‌های تبلیغاتی توسط کارشناسان متخصص و باتجربه پارس ادوردز، با توجه به نیازها، زمینه فعالیت و ساختار سایت مشتری طراحی و راه اندازی می‌شوند.

ارایه دسترسی مشاهده اکانت
پارس ادوردز به اصل شفافیت و صداقت که از خط مشی‌های بنیادین گوگل است، پایبند می‌باشد. در همین راستا تمامی مشتریان پارس ادوردز امکان مشاهده کامل جزئیات اکانت تبلیغاتی خود را در هر زمان داشته و می‌توانند میزان دقیق هزینه‌های انجام شده را مشاهده کنند.