هزینه تبلیغات در گوگل

تمام هزینه های تبلیغات گوگل در پارس ادوردز به صورت رقابتی قیمت گذاری شده‌اند. اکانت های پارس ادوردز به صورت معمولی و پروموشن دار ارائه می‌شوند. برای دریافت اکانت پروموشن دار مبلغی از خریدار دریافت می‌شود، اما اکانت های معمولی رایگان هستند. می‌توانید از طریق صفحه ساخت اکانت گوگل ادز اقدام نمائید. همچنین کارمزد شارژ اکانت در پارس ادوردز به صورت پلکانی از ۲ تا ۱۲ درصد می‌باشد. کارمزد مدیریت اکانت نیز از ۶ تا ۸ درصد تعیین شده است.

هزینه تبلیغات در گوگل می‌تواند به چند عامل مختلف وابسته باشد. یکی از اصلی ترین موارد کلمات کلیدی هستند که می‌توانند در گران شدن یا ارزان شدن تبلیغ تاثیر بسزایی داشته باشند. به عنوان مثال، کمترین مبلغ به ازای هر کلیک "طراحی سایت (12 سنت)" است و کمترین هزینه به ازای کلیک کلمه "طراحی سایت شرکتی (14 سنت)" است. حداقل هزینه تبلیغات گوگل به ازای هر کلیک در ایران 1 سنت است و حداکثری برای آن وجود ندارد.

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: 6,902 تومان - نمودار تغییرات قیمت درهم
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 75 درهمی 12% 7,730 تومان 579,800
شارژ 200 درهمی 10% 7,592 تومان 1,518,400
شارژ 300 درهمی 8% 7,454 تومان 2,236,200
شارژ 600 درهمی 7% 7,385 تومان 4,431,100
شارژ 1000 درهمی 6% 7,316 تومان 7,316,100
شارژ 2000 درهمی 4% 7,178 تومان 14,356,200
شارژ 3500 درهمی 3% 7,109 تومان 24,881,700
شارژ 5000 درهمی 2.5% 7,075 تومان 35,372,800
شارژ 7500 درهمی 2% 7,040 تومان 52,800,300

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: 25,905 تومان - نمودار تغییرات قیمت دلار
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ ($) کارمزد قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 20 دلاری 12% 29,014 تومان 580,300
شارژ 50 دلاری 10% 28,496 تومان 1,424,800
شارژ 100 دلاری 8% 27,977 تومان 2,797,700
شارژ200 دلاری 7% 27,718 تومان 5,543,700
شارژ 300 دلاری 6% 27,459 تومان 8,237,800
شارژ 500 دلاری 5% 27,200 تومان 13,600,100
شارژ 800 دلاری 4% 26,941 تومان 21,553,000
شارژ 1000 دلاری 3% 26,682 تومان 26,682,200
شارژ 1500 دلاری 2.5% 26,553 تومان 39,828,900
شارژ 2000 دلاری 2% 26,423 تومان 52,846,200

پلن‌های شارژ اکانت اختصاصی گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر ترکیه: 3,250 تومان - نمودار تغییرات قیمت لیر
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ (₺‏) کارمزد قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل تومان
شارژ 100 لیری 12% 3,640 تومان 364,000
شارژ 200 لیری 11% 3,608 تومان 721,500
شارژ 300 لیری 10% 3,575 تومان 1,072,500
شارژ 500 لیری 9% 3,543 تومان 1,771,300
شارژ 1000 لیری 7% 3,478 تومان 3,477,500
شارژ 2000 لیری 6% 3,445 تومان 6,890,000
شارژ 3500 لیری 5% 3,413 تومان 11,943,800
شارژ 5000 لیری 4% 3,380 تومان 16,900,000
شارژ 7500 لیری 3% 3,348 تومان 25,106,300
شارژ 10000 لیری 2.5% 3,331 تومان 33,312,500

مزیت‌های ما در اکانت اختصاصی

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (درهم)

نرخ حواله درهم امارات: 6,902 تومان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت درهم با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 200 درهمی 10% + 10% 8,282 تومان 1,656,500
شارژ 300 درهمی 8% + 10% 8,144 تومان 2,443,300
شارژ 600 درهمی 7% + 10% 8,075 تومان 4,845,200
شارژ 1000 درهمی 6% + 9% 7,937 تومان 7,937,300
شارژ 2000 درهمی 4% + 8% 7,730 تومان 15,460,500
شارژ 3500 درهمی 3% + 7% 7,592 تومان 26,572,700
شارژ 5000 درهمی 2.5% + 6% 7,489 تومان 37,443,400
شارژ 7500 درهمی 2% + 6% 7,454 تومان 55,906,200

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (دلار)

نرخ حواله دلار: 25,905 تومان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت دلار با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 50 دلاری 10% + 10% 31,086 تومان 1,554,300
شارژ 100 دلاری 8% + 10% 30,568 تومان 3,056,800
شارژ 200 دلاری 7% + 9% 30,050 تومان 6,010,000
شارژ 300 دلاری 6% + 8% 29,532 تومان 8,859,500
شارژ 500 دلاری 5% + 7% 29,014 تومان 14,506,800
شارژ 750 دلاری 4% + 7% 28,755 تومان 21,565,900
شارژ 1000 دلاری 3% + 7% 28,496 تومان 28,495,500
شارژ 2000 دلاری 2% + 6% 27,718 تومان 55,954,800

پلن‌های شارژ مدیریت شده گوگل ادز (لیر)

نرخ حواله لیر: 3,250 تومان
آخرین بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ فروردین - ساعت ۰۳:۳۰

میزان شارژ ($) کارمزد (شارژ + مدیریت) قیمت لیر با کارمزد مبلغ کل (تومان)
شارژ 300 لیری 10% + 10% 3,900 تومان 1,170,000
شارژ 500 لیری 9% + 9% 3,835 تومان 1,917,500
شارژ 1000 لیری 8% + 7% 3,738 تومان 3,737,500
شارژ 2000 لیری 6% + 7% 3,673 تومان 7,345,000
شارژ 3500 لیری 5% + 6% 3,608 تومان 12,626,300
شارژ 5000 لیری 4% + 6% 3,575 تومان 17,875,000
شارژ 7500 لیری 3% + 6% 3,543 تومان 26,568,800
شارژ 10000 لیری 2.5% + 5.5% 3,510 تومان 35,100,000

خدمات ما در اکانت مدیریت شده

تعرفه تبلیغ در گوگل ادز چگونه تعیین می‌ شود؟

همانطور که در ابتدای صفحه خواندید، کلمات کلیدی تاثیر بسزایی در تعیین تعرفه تبلیغات گوگل ادوردز دارند. باید بدانید که هزینه گوگل ادز با توجه به انطباق های کلمات کلیدی نیز کم یا زیاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر از انطباق Exact استفاده کنید هزینه بیشتری نسبت به انطباق Broad پرداخت خواهید کرد. در پارس ادوردز شما می‌توانید پرداخت هزینه گوگل ادوردز را بر اساس ارزهای دلار، لیر و درهم انجام دهید.

موضوع دیگری که باید آن را در نظر بگیرید، میزان رقابت در کلمات کلیدی است که هدف قرار داده اید. این موضوع دقیقا مانند مزایده عمل می‌کند. هرچه رقبا بیشتر باشند، هزینه ها برای دستیابی به اهداف افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، اگر با هزینه 6 سنت به ازای هر کلیک در یک کلمه کلیدی تبلیغ اجرا کرده باشید، بعد از حضور رقبا احتمالا باید هزینه بیشتری به ازای هر کلیک تعیین کنید.

پایین ترین هزینه تبلیغات در گوگل ادوردز

هزینه تبلیغ در گوگل به صورت مزایده ای تعیین شده و به ازای هر کلیک کاربر از حساب تبلیغ دهنده کسر می‌شود. تا زمانی که روی آگهی شما کلیک نشود، هیچ هزینه ای از حساب گوگل ادز شما کسر نخواهد شد.

فرقی نمی کند شما چه سرویسی از تبلیغات در گوگل و به چه صورت (اختصاصی و یا مدیریت شده) استفاده می کنید، تعرفه های پارس ادوردز رقابتی است و شما با یک مقایسه کوچک می‌توانید این مورد را بررسی کنید.

تغییرات قیمت ارز در اختیار ما نیست، ولی این قول را به شما می‌دهیم با تنظیمات و مدیریت درست کمپین‌های تبلیغاتی، هزینه های شما را تا حد امکان کاهش دهیم.

در هر لحظه از تبلیغات اگر از روند راضی نبودید و یا حس کردید تبلیغات گوگل برای شما به صرفه نیست، کمپین خود را متوقف کنید، تا پس از عودت مبلغ باقیمانده توسط گوگل، به حساب شما برگردانیم.

سوالات متداول درباره هزینه تبلیغ در گوگل ادز:

1چگونه می توان هزینه تبلیغات در گوگل را کاهش داد؟
مدیریت صحیح هزینه ها، جلوگیری از هدر رفت هزینه برای کلمات غیر هدف، پیشنهادهای قیمت متفاوت برای کلمات کلیدی متفاوت، افزایش کوالیتی اسکور تبلیغات و ...
2تبلیغات در گوگل ماهیانه چقدر برای کسب و کار ما هزینه دارد؟
بسته به صنف کاری شما، انتظار شما از گوگل ادز، بهینه بودن لندینگ پیج سایت شما برای کلمات کلیدی مورد نظرتان، نحوه مدیریت اکانت ادوردزتان و خیلی پارامترهای دیگر متفاوت است. پیشنهاد ما این است ابتدا برای مدت محدودی از خدمات مدیریت شده ما استفاده کنید و پس از مدتی هزینه ماهیانه را تخمین بزنید. خبر خوب این است که سیستم گوگل ادز طوری طراحی شده است تا برای همه کسب و کارها به صرفه باشد، امتحان کنید.
3پلن های این صفحه برای چه نوع کمپین تبلیغاتی است؟
چه در اکانت اختصاصی و چه در اکانت مدیریت شده، می‌توانید انواع کمپین‌های تبلیغاتی گوگل (موتور جستجو، نمایشی یا نصب اپلیکیشن) را در اکانت‌تان ایجاد کنید. هزینه مدیریت برای همه انواع کمپین های تبلیغات گوگل مشابه است.
4چرا هزینه هر کلیک گوگل ادز را مشخص نکرده اید؟
هزینه هر کلیک برای کلمات کلیدی مختلف متفاوت است، کلمات پر رقابت گران تر و کلمات کم رقابت ارزان تر. هزینه کلیک ها حتی برای یک کلمه کلیدی خاص در ساعات مختلف شبانه روز، در مکان های متفاوت و حتی برای سایت های مختلف، متفاوت است. بنابراین به هیچ عنوان نمی توان هزینه حتی تقریبی کلیک ها را اعلام کرد. تنها راه فهمیدن هزینه هر کلیک، استفاده آزمایشی تبلیغات گوگل است.
5فرق اکانت اختصاصی با اکانت مدیریت شده چیست؟
در اکانت اختصاصی ما فقط شارژ اکانت را انجام می دهیم و مدیریت اکانت با شماست. پژوهش کلمات کلیدی، تعریف کیوردها، ادزها و افزونه های تبلیغاتی، تنظیمات زمانبندی و مکانی و ...، تنظیمات هزینه ها، بهینه سازی اکانت و ... همه بر عهده شماست. در اکانت مدیریت شده، همه این کارها را ما مطابق نظر شما، انجام میدهیم و به شما گزارش می دهیم.
6دسترسی به اکانت در سرویس های اختصاصی و مدیریت شده چگونه است؟
در اکانت اختصاصی دسترسی استاندارد و در صورت نیاز ادمین - در اکانت مدیریت شده read-only و در صورت نیاز استاندارد
7آیا امکان تغییر پلن از اکانت مدیریت شده به اکانت اختصاصی در آینده وجود دارد؟
بله پس از مصرف ۵۰۰ دلار و یا ۱۸۰۰ درهم به صورت مدیریت شده، شما می توانید درخواست تغییر پلن دهید. دلیل این حداقل مصرف هم به این علت است که ما هزینه تنظیمات و راه اندازی اولیه اکانت را به مرور از شما دریافت می کنیم. پس از مصرف حداقل تعیین شده، ما هزینه اولیه را دریافت کرده ایم و پس از آن شما می توانید خودتان اکانتتان رو مدیریت کنید و هزینه ای به ما پرداخت نکنید.
8آیا برای استفاده از خدمات شما، حتما باید شارژ اکانت ادوردز توسط شما انجام گیرد؟
خیر، در صورتی که شارژ توسط شما انجام می شود، ما می توانیم توسط سرویس مدیریت اکانت ادوردز، مدیریت اکانت شما را مطابق نظر شما انجام دهیم. دریافت هزینه به صورت عدد ثابت در ماه است.