ساخت اکانت گوگل ادز

برای اینکه بتوانید در گوگل تبلیغ کنید بایستی اکانت اختصاصی تبلیغات در گوگل داشته باشید. ساخت اکانت گوگل ادز رایگان است. هنگام ساخت اکانت گوگل ادز بایستی تصمیم بگیرید که می‌خواهید تبلیغات گوگل شما با کدام واحد پولی انجام شود. در حال حاضر در پارس ادوردز امکان ایجاد اکانت گوگل ادز درهمی و دلاری وجود دارد.

تبلیغات موتور جستجوی گوگل