دی ۱۶, ۱۳۹۶

راهنمای ویدیویی لینک کردن گوگل ادوردز به آنالیتیکس

دی ۱۲, ۱۳۹۶

راهنمای استفاده از زمانبندی تبلیغات گوگل ادوردز

دی ۱۲, ۱۳۹۶

راهنمای کامل Tracking conversions در ادوردز

دی ۱۲, ۱۳۹۶

بررسی گزارش تماس ها در تبلیغات گوگل

دی ۱۲, ۱۳۹۶

بررسی نتایج تبلیغات گوگل با کمک conversion tracking

دی ۱۲, ۱۳۹۶

تغییر بودجه روزانه Google Ads

دی ۱۲, ۱۳۹۶

استفاده از bid adjustments در گوگل ادوردز

دی ۱۲, ۱۳۹۶

راهنمای سیستم پیشنهادی Maximize Clicks

دی ۱۲, ۱۳۹۶

کدام کمپین تبلیغات گوگل مناسب کسب و کار شماست؟

شارژ اکانت